Tuan

Khung Giá Đất Được Điều Chỉnh Từ 1/1/2020

Bộ Tài nguyên – môi trường vừa trình Chính phủ xem xét, ban hành khung giá đất áp dụng cho 5 năm tới – từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024

Theo Luật đất đai 2013, Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Tuy nhiên, trong thời gian 5 năm thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% so với giá tối thiểu trong khung giá đất, Chính phủ sẽ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp

sky-bar-green-diamond

Thay Đổi Khung Giá Đất Gần Hơn Giá Thị Trường

Thực tế cho thấy có sự khác biệt rất lớn giữa giá đất giao dịch trên thị trường và giá đất quy định theo khung giá, bảng giá đất. Giá đất bị điều chỉnh bởi cung cầu của thị trường nên luôn thay đổi từng ngày từng giờ

Hiện tại, Bộ Tài nguyên – môi trường cho biết khung giá đất áp dụng trong 5 năm tới được các bộ, ngành thẩm định xong, đã trình Chính phủ xem xét trước khi ban hành

Cũng theo Bộ Tài nguyên – môi trường, sau khi Chính phủ ban hành khung giá đất, mức điều chỉnh giá đất ở từng khu vực so với khung giá trước đây sẽ được công bố chi tiết để UBND các tỉnh, thành phố lấy làm căn cứ xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương. Bộ Tài nguyên – môi trường cũng giải thích: khung giá chỉ được lấy làm căn cứ để xây dựng bảng giá, còn mức tăng cụ thể bao nhiêu phần trăm so với khung quy định là do địa phương tự quyết định.

nguồn: thuvienphapluat.vn

 

 

 

Đăng Ký Nhận Thông Tin Chi Tiết Dự Án

Chúng tôi cam kết bán đúng giá Chủ Đầu Tư. Không bán chênh.
Đăng Ký Nhận Bảng Giá