Image
Image
Image

Đất nền

Tái Định Cư Bãi Muối

Tái Định Cư Bãi Muối

Cao Thắng, Hạ Long
hà khánh A

Lô B4- Hà Khánh A- Có Sổ

P. Cao Xanh, TP. Hạ Long
Hà Khánh C

Lô C12- Hà Khánh C

Phường Hà Khánh, Tp. Hạ Long
hà khánh B

Tái Định Cư- Hà Khánh B

Phương Cao Xanh, Tp Hạ Long
hà khánh A

Lô B2- Hà Khánh A- Có Sổ

Phường Cao Xanh, TP, Hạ Long
Hà Khánh C

Lô C1- Hà Khánh C

P. Hà Khánh, Tp. Hạ Long
Hà Khánh B

LK 50- Hà Khánh B

P. Cao Xanh, Tp. Hạ Long
Hà Khánh B

Đất Nền Hà Khánh B

Phường Cao Xanh, Hà Khánh
Giá từ: 9 triệu/m2
Hà Khánh A

Đất Nền Hà Khánh A

Phương Cao Xanh, Tp Hạ Long
Giá từ: 10 triệu/m2
Hà Khanh C

Đất Nền Hà Khánh C

Phường Hà Khánh. Tp Hạ Long
Giá từ: 5 triệu/m2
Đăng Ký Nhận Bảng Giá